ARTS
 

Finjusteringer i DTC-reglementet

 
10/02/07 - Point- og vægtreglerne tilpasses det nye afviklingsformat
I kølvandet på den ændrede afviklingsform for Danish Touringcar Championship, hvor man fra denne sæson genindfører Super Pole-konkurrencen og erstatter den hidtidige pre-finale med to kvalifikationsheats, følger der også ændringer i andre elementer af reglementet.

De væsentligste afledte ændringer vedrører reglerne for vægt og succesballast samt uddelingen af points, hvor man vender tilbage til en gammelkendt model, som tidligere har været anvendt i serien med stor succes.

Der vil i 2007 således blive givet points ud fra skalaen 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, og såvel de to kvalifikationsheats som den afsluttende finale udløser points til mesterskabet.

Af de i alt 24 mulige pointscorer, som en kører kan komme op på i løbet af sæsonen – tre i hver afdeling – er det kun 21 af dem, som kan tælles med i slutregnskabet. Men kørerne kan ikke frit vælge, hvilke tre pointscorer de sletter. Finalen i årets allersidste DTC-afdeling samt heats, hvorfra en kører bliver udelukket, skal således altid tælles med.

På vægtområdet kommer der til at ske flere ændringer.

Generelt er bilernes minimumsvægt blevet forøget med 10 kilo, da mange teams har haft svært ved at komme ned på de hidtidige minimumsvægte. Herudover sker der også en ændring i vægtforskellen mellem for- og baghjulstrukne biler, hvor differencen hidtil har været 30 kilo i de forhjulstrukne bilers favør, præcist som i World Touring Car Championship. Imidlertid køres disse løb på baner med længere og hurtigere sving, og da de baner, Danish Touringcar Championship besøger, primært har skarpe sving, der kræver acceleration fra lav fart, har man valgt at forøge differencen til 40 kilo for at gøre konkurrencen mellem de for- og baghjulstrukne biler mere jævnbyrdig.

Et yderligere element til at gøre denne konkurrence så lige som muligt er en finjustering af dækreglerne. Hidtil har alle teams kunnet anvende 12 dæk, hvoraf de otte var helt nye til hver enkelt DTC-afdeling, men denne regel ændres nu, således det kun er forhjulstrukne biler, der vil kunne råde over otte nye dæk. Baghjulstrukne dæk vil kun kunne komme seks nye dæk i puljen på 12 dæk.

Som en naturlig konsekvens af forøgelsen af heatantallet fra to til tre på en løbsdag foretages der en reduktion i den succesballast, som topresultaterne udløser.

Hvor en førsteplads i et løb hidtil udløste 30 kilo, så gives der nu 15 kilo til den første kører over målstregen, mens de tre efterfølgende i mål får henholdsvis 10, 5 og 2½ kilo. Derimod ændres der ikke vil reglen om, at kørerne, som slutter på placeringerne fra nummer 11 og nedefter, vil kunne reducere deres bils grundvægt med 10 kg.

I 2007 bliver det ikke kun de enkelte løbsresultater, som udløser ballastvægt. I takt med at deltagerne kører points ind til mesterskabet, opsamler de samtidig ballastvægt. Hver gang en kører således har scoret 40 points, udløser det 5 kilo succesballast, som man skal blive ved med at have i bilen, også selv om man løber ind i en periode med dårlige løbsresultater.

Med de nye skalaer for succesballast følger en ny maksimal grænse på 70 kilo – en forøgelse på 10 kg i forhold til grænsen i 2006 - men den vil kørerne sjældent støde ind i.

Det er dog stadig sådan, at reguleringen af den monterede succesballast – hvad enten den er opnået gennem løbsresultaterne i den forrige afdeling eller via points opsamlet i løbet af sæsonen – først sker i den efterfølgende afdeling, en kører deltager i.


Vægt, points og dæk i DTC i 2007 - punkt for punkt:

Pointregler
Skala: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Kun de 21 bedste af de 24 mulige pointscorer skal tælles med, dog skal finalen i den sidste DTC-afdeling og heats, hvorfra en kører er blevet udelukket, altid tælles med.

Bilernes grundvægte
1130 kg for biler med forhjulstræk og 5-trins gearkasse med H-skift.
1160 kg for biler med forhjulstræk og 6-trins sekventiel gearkasse.
1170 kg for biler med baghjulstræk og 5-trins gearkasse med H-skift.
1200 kg for biler med baghjulstræk og 6-trins sekventiel gearkasse.

Succesballast
De fire første placeringer i et kvalifikationsheat eller en finale udløser henholdsvis 15, 10, 5 og 2½ kilo.
Kørere, der slutter som nummer 11 eller lavere i et kvalifikationsheat eller en finale, kan reducere sin grundvægt med 10 kilo.

Alle kørere, der scorer points i mesterskabet, vil blive tillagt 5 kilo pr. 40 points (0-39 points = 0 kilo, 40-79 points = 5 kilo, 80-119 points = 10 kilo o.s.v.).

Den samlede succesballast skal monteres i efterfølgende afdeling og kan aldrig overstige 70 kilo.

Bilens grundvægt kan aldrig reduceres med mere end 10 kilo.

Dæk
Forhjulstrukne biler råder til hver DTC-afdeling over 12 dæk, hvoraf højst otte må være nye.
Baghjulstrukne biler råder til hver DTC-afdeling over 12 dæk, hvoraf højst seks må være nye.


Afvikling af en DTC-afdeling i 2007 – trin for trin:

Tidspunkt Kørsel 
Lørdag middagFri træning
Lørdag eftermiddagTidtagning 
 Super Pole
De 12 hurtigste fra tidtagningen kører hver en omgang alene på banen.
Søndag middagOpvarmning
 Last Chance
Deltagerne, som ikke kom i Super Pole, får 10 minutter til at sætte deres kvalifikationstid.
Søndag (ca. 13.30)Kvalifikationsheat 1
Startrækkefølge: De 12 bedste fra Super Pole forrest efterfulgt af det øvrige felt efter deres placeringer i Last Chance.
Startform: Rullende start.
Søndag (ca. 15.30)Grid show
 Kvalifikationsheat 2
Startrækkefølge: Efter kørernes placeringer fra kvalifikationsheat 1, dog starter de otte forreste i omvendt rækkefølge.
Startform: Rullende start.
 Reparationspause
 Finale
Startrækkefølge: Efter kørernes sammenlagte placeringer fra kvalifikationsheat 1 og 2.
Startform: Stående start.

Morten AlstrupCopyright 2001-2009, LV-Motorsport og Motorsporten.dk.